Onze organisatie


Kehilat Ahavat Olam is een Joods Messiaanse kehilah. Kehilah is het hebreeuwse woord voor gemeenschap of gemeente.
Ahavat Olam betekent ‘eeuwige liefde’. Het is de naam van een Joods gebed waarin G-d’s oneindige liefde voor Zijn volk wordt geprezen. Het heeft een link naar de tekst in Johannes 3:16 waarin wordt uitgelegd hoe G-d uiting geeft aan Zijn eeuwige liefde. Onze gemeente draait om deze liefde. Als Joods Messiaanse gemeente vormen we een brug tussen het christendom en het jodendom.
Waarom Christendom? Omdat we geloven in het meest fundamentele, essentiële grondbeginsel van het christendom, namelijk dat Yeshua (zijn griekse naam is Jezus) de Messias is. Waarom Joods? Omdat we weten dat deze Yeshua joods is en behoort tot Israël. (Mattheus 15:24)
Wij geven hier vorm aan door een authentiek messiaans joodse dienst te verzorgen, waarin ruimte is voor de lezing van de Thora, studie uit de Thora, Haftora, de geschriften en het Brit Chadasha, tot opbouw en bemoediging voor de gelovigen in de laatste dagen voor de komst van de Messias.
Ook is er een groeiende gemeenschap van gelovigen die naast de dienst aan G-d dienstbaar zijn naar elkaar en de mensen om ons heen. (Ahavat Olam)
We heten je graag welkom!

Organisatie
Als gemeente zijn we onderdeel van Yeshivat Shuvu. Deze Yeshiva geeft wereldwijd onderwijs aan veel Joods-messiaanse leerlingen, onder leiding van Rabbijn Itschak Shapira. De leider van deze gemeente en Yeshivat Shuvu NL is Ruben van der Slik. Meer info hierover https://nl.shuvu.tv/  en www.ahavatammi.org 

Het bestuur
Voorzitter: dhr R. van der Slik
Penningmeester: dhr. S. Janse
Secretaris: dhr. B. van Zanten
Bestuurslid: dhr. A. Weijde

Beloningsbeleid:
Bestuursleden en vrijwilligers zetten zich vrijwillig in voor de Kehilat en ontvangen geen vergoeding in geld of natura voor hun inspanningen.

RSIN 8605.96.850
Onze organisatie Onze organisatie