onze dienst


Het Shema en de gebeden van Israël

Als onderdeel van de gemeente van de Messias zijn we geënt in het huis van Israël. Als gemeente streven we er ook naar om samen te leren bidden zoals Yeshua, zijn Discipelen en alle joodse gelovigen die erbij kwamen tot enkele honderden jaren na Yeshua’s komst dit deden. (in Markus 11:25 wordt het staande ‘Amida’ genoemd , in Handelingen 3:1 en Handelingen 10:30 lezen we over de vaste gebedstijden die zowel door Joden als niet-Joden werden gehanteerd)

De geloofsbelijdenis van Israël is het Shema, wat ook door onze Messias wordt aangemerkt als het belangrijkste gebod. (Marcus 12:29, Matt. 22:37) Als gemeente willen we hier ten minste vorm aan geven door gezamenlijk te beginnen met het ochtendgebed op sabbat-morgen. Dit doen we met behulp van de ‘Ahavat Olam sidoer’. Indien bezoekers deze zelf niet bezitten kunnen ze deze ter plaatse lenen.

De Thora lezing en het onderwijs

Na het ochtendgebed (shacherit) en het persoonlijke gebed gaat de dienst verder met de Thora-lezing. Hierbij worden er bezoekers opgeroepen om uit de Thora te lezen. Dit mag in het Hebreeuws of in het Nederlands. Na de Thora lezing (haftarah & nieuwe testament) zal er een korte onderwijzing zijn, waarbij ook ruimte is voor vragen.