Leesrooster


09:30 AM - 12:00 PM
Parasja Vajisjlach – en hij zond

Tora: Gen. 32:4- 36:43
Haftara: Obadja 1:1-21
Brit Chadasja: Matt.2:13-23

09:30 AM - 12:00 PM
Parasja Wajeesjev – en hij vestigde

Gen. 37:1- 40:23
Haftara : Zach.2:14 – 4:7
Brit Chadasja Joh.10:22-28

09:30 AM - 12:00 PM
Parasja Mikeets - ten einde van

Tora Gen. 41:1 – 44:17
Haftara 1 Kon. 3:15 -4:1
Brit Chadasja Lukas 24:13-29

09:30 AM - 12:00 PM
Parasja Wajigasj – en hij nadede

Tora Gen.44:18 – 47:27
Haftara Ez. 37:15:28
Brit Chadasja Lukas 24:30-48