Giften
U kunt uw gift overmaken op ons bankrekeningnummer NL 18 TRIO 0788903527 t.n.v. Kehilat Ahavat Olam

De organisatie is aangemerkt als een algemeen nut beoogende instelling (ANBI) en kunt u uw gift opgeven bij de belastingdienst.
Donaties

Beleidsplan Kehilat Ahavat Olam 2019 - 2020

Read More

Financieel jaarverslag van Kehilat Ahavat Olam voor 2021.

Read More

Op verzoek van de belastingdienst is bijgaande Standaardformulier Publicatieplicht Kerkgenootschappen eveneens ingevuld en openbaar gemaakt.

Read More