Giften
U kunt uw gift overmaken op ons bankrekeningnummer NL 18 TRIO 0788903527 t.n.v. Kehilat Ahavat Olam

De organisatie is aangemerkt als een algemeen nut beoogende instelling (ANBI) en kunt u uw gift opgeven bij de belastingdienst.

Beloningsbeleid
Bestuursleden en vrijwilligers zetten zich vrijwillig in voor de Kehilat en ontvangen geen vergoeding in geld of natura voor hun inspanningen.

RSIN 8605.96.850
Kvk nummer: 6643165
Donaties

Beleidsplan Kehilat Ahavat Olam 2019 - 2020

Read More

Financieel jaarverslag van Kehilat Ahavat Olam voor 2021.

Read More

Op verzoek van de belastingdienst is bijgaande Standaardformulier Publicatieplicht Kerkgenootschappen eveneens ingevuld en openbaar gemaakt.

Read More