Donaties


Giften
U kunt uw gift overmaken op ons bankrekeningnummer NL 18 TRIO 0788903527 t.n.v. Kehilat Ahavat Olam
De organisatie is aangemerkt als een algemeen nut beoogende instelling (ANBI) en kunt u uw gift opgeven bij de belastingdienst.

Pdf jaarverslag


Dit is het financiele jaarverslag van Kehilat Ahavat Olam voor 2020.

Read More