Giften
U kunt uw gift overmaken op ons bankrekeningnummer NL 18 TRIO 0788903527 t.n.v. Kehilat Ahavat Olam

De organisatie is aangemerkt als een algemeen nut beoogende instelling (ANBI) en kunt u uw gift opgeven bij de belastingdienst.

Donaties

Financieel jaarverslag van Kehilat Ahavat Olam voor 2020.

Read More

Op verzoek van de belastingdienst is bijgaande Standaardformulier Publicatieplicht Kerkgenootschappen eveneens ingevuld en openbaar gemaakt.

Read More