Donaties


Giften 

U kunt uw gift overmaken op ons bankrekeningnummer NL 18 TRIO 0788903527 t.n.v. Kehilat Ahavat Olam 

De organisatie is aangemerkt als een algemeen nut beoogende instelling (ANBI) en kunt u uw gift opgeven bij de belastingdienst.