Op verzoek van de belastingdienst is bijgaande Standaardformulier Publicatieplicht Kerkgenootschappen eveneens ingevuld en openbaar gemaakt.