Financieel jaarverslag van Kehilat Ahavat Olam voor 2020.

Read More

Op verzoek van de belastingdienst is bijgaande Standaardformulier Publicatieplicht Kerkgenootschappen eveneens ingevuld en openbaar gemaakt.

Read More